Ośrodek słuchu i wad mowy Islandii to centrum wiedzy o słuchu i wadach mowy na Islandii. Świadczymy nasze usługi w całym kraju i naszym zadaniem jest usługiwanie tym którzy niedosłyszą, są niesłyszący bądź mają wadę mowy. W ośrodku diagnozuje się i leczy wady słuchu i mowy, mierzy się słuch, sprzedaje aparaty słuchowe i sprzęty pomocnicze. W tej instytucji pracuje duża grupa specjalistów, lekarzy, akustyków, logopedów, psychologów i innych.

Cel i zadania: Naszym celem jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie wad słuchu i mowy u dzieci, dorosłych i ich rodzin niezależnie od stopnia wad słychu lub mowy. Ośrodek słuchu i wad mowy nadzoruje i zajmuje się szkoleniem dla osób, którym wszczepia się implanty ślimakowych (cochlear implants)

Centrum jest wiodącym ośrodkiem w kraju w badaniach słuchu i wad mowy. Rozpowszechniamy wiedzę, z zakresu wad słuchu i mowy, wśród profesjonalistów i społeczeństwa. Naszym celem jest zapewnienie usług zdrowotnych pierwszej jakości.
Oferujemy różnorodne szkolenia dla osób indywidualnych i instytucji.

Usługi tłumacza: w prawie nr 74 z 1997 o prawie pacjenta napisane jest w II rozdziale 5-ego artykułu

II. Informacje i aprobata
Informacje o stanie zdrowia i leczeniu5 artykuł. Pacjent ma prawo do informacji o:
a. stanie zdrowia, w tym medyczne informacje o stanie oraz rokowania,
b. planie leczenia wraz z informacjami o jego przebiegu, ryzyku i skuteczności
c. innym możliwym rozwiązaniu niż planowanie leczenie i konsekwencje jeśli niczego sie nie
podejmie
d. możliwość konsultacji u innego lekarza lub pracownika służby zdrowia dotyczącego tego leczenia, stanu zdrowia i rokowań.
Należy wpisać w karcie pacjenta, że informacje o tym artykule były przedstawione.
Informacje zgodne z tym artykułem trzeba przedstawić w nadażającym się momencie oraz w taki sposób żeby pacjent je zrozumiał


Jeśli pacjent nie mówi po islandzku lub używa język migowy zapewnić jemu trzeba tłumaczenie informacji zgodnie z tym artykulem.

Klienci, Ośrodka słychu i wad mowy, obcego pochodzenia mają prawo do usług tłumacza przy badaniu i podczas specjalistycznego leczenia w ośrodku. Podczas zamawiania wizyty wspomnieć trzeba o potrzebie usług tłumacza.

Kontakt nr telefonu 5813855 lub e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godziny otwarcia: 8-16