Foreldra- og styrktarfélag heyrnardaufra barna
Vefur foreldra og styrktarfélags heyrnardaufra barna

Félag talkennara og talmeinafræðinga (The Icelandic Association for Speech and Language Therapists) 

Málbjörg
Upplýsingar um stam
Málefli    
Vefsíða hagsmunasamtaka í þágu barna og unglinga með málþroskaraskanir 
Sólborg
Leikskóli sem sérhæfi sig á sviði kennslu fyrir heyrnarskert og heyrnarlaus börn

Tákn með tali
Vefur um tákn með tali 

 

Erlendir tenglar

ASHA
Samtök bandarískra tal- og heyrnarfræðinga

deCIbel
Dönsk foreldrasamtök barna með kuðungsígræðslu

Nucleus
Heimasíða framleiðanda kuðungsígræðslutækja og Baha tækja

Royal College of SLT
Samtök talmeinafræðinga í Bretlandi

Speech and Language Thearapy
Ýmsar gagnlegar upplýsingar um tal- og málmein á ensku

What is a Cochlear Implant? A website for teenagers
Vefsíða fyrir unglinga með kuðungsígræðslu