Fréttir

Heyrnarskerðing er stórlega vanmetin og hunsuð segir ný skýrsla þarlendra heilbrigðisyfirvalda.

Eftir rúm 15 ár eða árið 2031 er talið að um fimmtungur bresku þjóðarinnar hafi greinst með heyrnarskerðingu. Í dag er talið að um 10 milljónir manna í Bretlandi séu með skerta heyrn eða sem svarar til 1 af hverjum 6.
bigbenYfirvöld reikna með að sú tala eigi eftir að rísa og árið 2031 verði hún komin í 14.1 milljón eða 1 af hverjum 5 íbúum landsins.

Þessar sláandi tölur koma úr skýrslu nefndar “The Commission on Hearing Loss” sem vann verkið að beiðni The International Longevity Centre-UK (Alþjóðlegu Langlífismiðstöðvarinnar í Bretlandi).

Skýrslan staðhæfir einnig að þó að 10 milljón Breta séu nú með skerta heyrn þá séu einungis 2 milljónir af þeim 6 milljónum sem gætu haft verulegt gagn af heyrnartækjum með slík tæki og einungis 30% þeirra noti þau reglulega.

Heyrnarskerðing og heyrnarleysi loks í sviðsljósinu

Nefndin telur að heyrnarskerðing hafi allt of lengi verið hunsuð sem heilbrigðisvandamál þó svo að milljónir manna búið við verulega skert lífsgæði vegna fötlunarinnar.
Skýrsla nefndarinnar segir yfirvöld þurfa að leggja mun meiri áherslu á að bregðast við vandanum. Þannig verði yfirvöld að tryggja bæði fyrirbyggjandi aðgerðir og vönduð úrræði til aðstoðar þeim sem greinast með heyrnarskerðingu.

Skýrslu nefndarinnar má nálgast hér: hér

Heimild: www.ilcuk.org.uk

Heyrnarskerðing algengari hjá kennurum en öðrum starfsstéttum.
Fáir þeirra leita þó meðferðar við vandanum.


Starfsumhverfi kennara getur verið mjög hávært og hlustunarskilyrði erfið. Kennarar eru líklegri til að fá skerta heyrn en aðrar starfsstéttir, sýnir ný amerísk rannsókn.
Rannsóknin var framkvæmd af Wakefield Research og sýnir að 15% kennara í Bandaríkjunum eru greindir með heyrnarskerðingu, borið saman við 12% af meðaltali annarra starfsstétta.
kennari

Vandinn er ennþá greinilegri þegar yngri kennarar eru skoðaðir. Hjá kennurum á aldrinum 18-44 ára var tíðni heyrnarskerðingar 26% , en einungis 17% hjá jafnöldrum í öðrum starfsstéttum.


Of fáir kennarar leita sér meðferðar


U.þ.b. helmingur þeirra sem sögðust gruna að þeir væru með skerta heyrn, viðurkenndu að þurfa að biðja viðmælendur um að endurtaka það sem sagt er. Í þriðjungi tilfella segjast þeir misskilja viðmælendur sína. Einn af hverjum fjórum segjast finna fyrir streitu eftir skamma stund þegar þeir þurfa að hlusta eða tala.
Rannsóknin sýnir að 27% kennara sem telja sig heyrnarskerta höfðu ekki leitað sér neinnar hjálpar við vandanum.
60% þátttakenda höfðu áhyggjur af heyrnarskerðingu sinni. Rannsóknin var framkvæmd af Wakefield Research fyrir EPIC Hearing Healthcare.

Gaman væri að sjá hvort að íslenskir kennarar eigi við sama vanda að glíma. Reikna má með að svo sé þó að vitundarvakning hafi orðið á síðustu árum um að draga úr hávaða og hljóðmengun í skólaumhverfinu.


Heimild: www.virtualpressoffice.com

Ekki verður kvartað undan því að starfsfólk Heyrnar-og talmeinastöðvar sé ekki trygglynt og staðfast. Þann 5.febrúar s.l. átti t.d. Herdís Guðbjartsdóttir 30 ára starfsafmæli hjá stöðinni. herdis

Herdís er þúsundþjalasmiður hjá okkur, hún stundar heyrnarmælingar af gríð og erg, tekur mót og smíðar hlustarstykki, sinnir vinnustaðamælingum og alls konar smáviðgerðum og þjónustu. Fáir eru liprari eða þolinmóðari við að mæla iðandi og ódæl börn og lunkin er hún við óþolinmóð gamalmenni. Rólegheitamanneskja sem siglir þó staðfastlega áfram til hagsbóta fyrir stöðina og skjólstæðinga hennar.


Við óskum Herdísi hjartanlega til hamingju með áfangann og þökkum fyrir hennar mikla starf og framlag í öll þessi ár. Jafnframt væntum við áframhaldandi framlags næstu 30 árin !

saudarkrokurHeilbrstofnun

Þann 16.janúar s.l. opnaði Heyrnar-og talmeinastöð Íslands nýja afgreiðslu á Heilbrigðisstofnun Norðurlands á Sauðárkróki.Afgreiðsla HTÍ á Sauðárkróki verður opin annan hvern föstudag fyrst um sinn, á meðan í ljós kemur hver viðbrögð íbúa á NV-landi verða. Mögulegt er að afgreiðsludögum verði fjölgað í framtíðinni ef þörf krefur.

Augljóst var að Skagfirðingar mátu opnunina mikils því að fyrsti viðskiptavinurinn var mættur á staðinn á mínútunni 12:00!

 

Sofia Dalman, heyrnarfræðingur, mun sinna móttökunni en hún er jafnframt starfsmaður HTÍ á Akureyri (en þar er opið 2 daga í viku hverri). Sofia veitir alhliða þjónustu fyrir heyrnarskerta s.s. heyrnarmælingum, ráðgjöf um heyrnartæki og hjálpartæki, minniháttar viðhald og viðgerðir, sölu og afgreiðslu heyrnartækja og ýmissa varahluta og rafhlaðna fyrir heyrnartæki. Þá mun Sofia annast skimun á heyrn nýbura á NV-landi.

sofia2
Sofia Dalman, heyrnarfræðingur HTÍ, var ánægð í nýrri afgreiðslu stöðvarinnar í heilsugæslunni á Sauðárkróki.

 

Fullkomin aðstaða

Á Sauðárkróki er góð aðstaða fyrir Heyrnar-og talmeinastöð Íslands. Tæknimaður HTÍ fór yfir og stillti heyrnarmæli og klefa sem er á staðnum, en að auki var bætt við aðstöðu og tækjabúnað Sofiu á staðnum. Vonumst við til að geta bætt við fleiri þjónustuþáttum með tíð og tíma.

Heyrnar-og talmeinastöð Íslands vonar að íbúar á NV-landi muni nýta sér bætt aðgengi að þjónustu stofnunarinnar.

Bókanir í tíma hjá HTÍ á Sauðárkróki eru mótteknar í síma 581 3855 alla daga vikunnar á milli kl 08:30-15:30. Vinsamlegast takið fram að um afgreiðslu á Sauðárkróki sé að ræða.

 

 

Hér að neðan má sjá myndir frá opnunardeginum. Þór Sigurðsson, tæknimaður HTÍ, mældi og stillti heyrnarmælingarklefa og -mæla. Og viðskiptavinur númer 3 var af yngstu kynslóðinni, nýlega fæddur drengur sem mætti til skimunar á heyrn.

sofiaNyburamaeling2

thorKlefi1

Í október s.l. auglýsti Velferðarráðuneytið eftir umsóknum um styrki til gæðaverkefna á sviði heilbrigðismála. Heyrnar-og talmeinastöð Íslands sendi inn umsókn um verkefni sem lýtur að fjarþjónustu talmeinasviðs við notendur og umönnunaraðila á landsbyggðinni.

Heilbrigðisráðherra, Kristján Þór Júlíusson, hefur nú tilkynnt um þau verkefni sem hlutu náð fyrir augum dómnefndar og njóta styrkveitingar Gæðastyrkja velferðarráðuneytis 2014.

Verkefni HTÍ er eitt af sex verkefnum sem hljóta gæðastyrki að þessu sinni. Styrkirnir voru afhentir hamingjusömum styrkþegum við athöfn í ráðuneytinu fimmtudaginn 15.janúar. Kristján Sverrisson, forstjóri HTÍ, veitti styrknum viðtöku fyrir hönd stofnunarinnar. Þakkaði hann nafna sínum og ráðuneytinu kærlega fyrir stuðninginn og hafði uppi heitstrengingar um bætta þjónustu talmeinasviðs HTÍ við hinar dreifðari byggðir landsins.

frá afhendingu Gæðastyrkja

Kampakátir styrkþegar ásamt ráðherra.
Kristján Sverrisson, forstjóri HTÍ, er annar frá hægri (og koma eflaust fáir aðrir til greina á myndinni)

 

Verkefnið:

HTÍ vill kanna hvort að fjarþjónusta (telepractice) geti bætt þjónustu við skjólstæðinga sem búsettir eru utan höfuðborgarsvæðisins. Tilraunaverkefni þetta (pilot) felst í að setja upp færanlegan fjarfundabúnað sem notaður verður við upphafsþjálfun barna í forgangshópi varðandi talmein, að undangengnu staðbundnu mati á HTÍ, - allt að 8 vikna (16 skipti) meðferð talmeinafræðings í Reykjavík fyrir barn í heimahúsi eða skóla utan SV-horns.

Í forgangshópi HTÍ varðandi talmein eru t.d. börn með kuðungsígræðslutæki vegna heyrnarleysis, börn með skarð í góm/vör, o.fl.

 

Greining og meðferð í nærumhverfi barna getur verið gjörbylting í þjónustu við þennan skjólstæðingahóp. Sérmenntaðir talmeinafræðingar á áðurnefndu sviði eru fáir og nær enginn utan höfuðborgarsvæðisins. Ef vel tekst til mætti mæla með og fjölfalda verkefnið til leikskóla, skóla og sveitarfélaga sem gætu komið upp slíkum búnaði eða fengið lánaðan og gert samninga við talmeinafræðinga varðandi þjónustu í nærumhverfi barna (og fullorðinna). Mikill kostnaður foreldra og heilbrigðiskerfis gæti lækkað verulega þar sem tæknin verður sífellt ódýrari og fullkomnari.

 

Tilgangur og markmið verkefnis:

Að kanna gagnsemi, framkvæmanleika og hagkvæmni á nærþjónustu í talþjálfun veittri með fjarfundabúnaði. Þjónusta miðlægrar þjónustustofnunar í Reykjavík standi til boða notendum í dreifðari byggðum.

 

Vonast er til að ljúka verkefninu á haustdögum.

 

Heyrnar-og talmeinastöð Íslands þakkar ráðuneytinu kærlega fyrir stuðninginn.

Undanfarin tvö ár hafa nokkrar stofnanir sem sinna heyrnarskertum og heyrnarlausum tekið þátt í verkefninu Menntun og tengsl. Þessar stofnanir eru auk Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands, Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra, Leikskólinn Sólborg, Hlíðaskóli, Þjónustumiðstöð miðborgar og Hlíða og Heyrnarhjálp. Eitt af markmiðum verkefnisins var að styrkja samvinnu stofnananna.

Til þess að halda áfram því góða starfi sem hófst innan verkefnisins ætla þessar stofnanir, ásamt Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins og Félagi heyrnarlausra, að halda sjö sameiginlegar málstofur sem tengjast málefnum heyrnarlausra og heyrnarskertra barna.

            Haldin verður ein málstofa í mánuði. Í hverri málstofu er um 15 mínútna erindi og umræður í um 30 mínútur. Málstofurnar byrja alltaf kl. 14:30 og standa til kl. 15:30. Málstofurnar verða haldnar á Samskiptamiðstöð heyrnarlausra, Grensásvegi 9, 108 Reykjavík. Nánari dagsetning fyrir hverja málstofu og umræðuefni verður auglýst sérstaklega þegar nær dregur.

            Málstofurnar eru öllum opnar og verða ýmist fluttar á íslensku eða íslensku táknmáli. Túlkað verður á milli málanna og auk þess verður í einhverjum tilvikum boðið upp á rittúlkun að auki.

            Allir eru velkomnir og ekki þarf að greiða fyrir þátttöku.

Fyrsta málstofan verður haldin þann 27. janúar kl. 14:30 í umsjá Samskiptamiðstöðvar  heyrnarlausra.
Umræðuefni: Snemmtæk íhlutun fyrir heyrnarlaus og heyrnarskert börn.

Önnur  málstofan verður haldinn þann 17. febrúar kl 14:30 og hefur Heyrnarhjálp umsjón með henni.
Umræðuefni: Ýmsar orsakir heyrnarskerðingar, hvernig skerðingin lýsir sér og hvað er til ráða.

Við hvetjum alla þá sem áhuga hafa á málefnum heyrnarskertra og heyrnarlausra barna að líta við á málstofurnar.

hljóðasmiðjaLubba

HTÍ fagnar útgáfu kennsluefnis fyrir talmeinafræðinga - Hljóðasmiðju Lubba.

Um er að ræða fjórar öskjur af spennandi efni sem örvar m.a. málhljóðamyndun, hljóðavitund og snemmbúið læsi.

Efnið byggir á tveimur rannsóknum á málhljóðatileinkun íslenskra barna og hugmyndinni um ,,hljóðanám í þrívídd". Með öskjunum fylgir handbók með fjölmörgum hugmyndum um notkun efnisins. Kennsluefnið fer í almenna sölu eftir áramót. Hægt verður að nálgast efnið í gegnum nýja heimasíðu Lubba sem opnuð verður fljótlega.

Í millitíðinni má leita upplýsinga hjá höfundunum, Þóru Másdóttur (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) og Eyrúnu Ísfold Gísladóttur (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Heyrnar-og talmeinastöð Íslands studdi útgáfuna lítillega og við óskum höfundunum til hamingju með útgáfuna.

 

Desember 2014

Tilvísanir til talmeinafræðinga 2015

Hverjir geta sótt um athugun hjá talmeinafræðingi á HTÍ ? (gildir frá og með 1. janúar 2015)

          -heilsugæslur

          -læknar

          -Þroska- og hegðunarstöð

          -Barna- og unglingageðdeild Lsp

          -aðrir talmeinafræðingar

Þeir sem ekki geta sótt beint um eru foreldrar, sálfræðingar (m.a. þjónustumiðstöðva) og leikskólar.

Því miður hefur ásókn í þjónustu talmeinafræðinga aukist svo mikið að HTÍ verður að takmarka aðgang við þá forgangshópa sem stöðin sinnir á landsvísu. Á þennan hátt bregðumst við þeim mikla fjölda sem sækir hér í athugun og einnig talþjálfun.

Forgangshóparnir verða sem fyrr (auk fullorðinna einstaklinga með kuðungsígræðslu og raddveilur):

Athugun/mat:

  • Börn sem fæðast með skarð í gómi eða vör
  • Börn sem fá slaka útkomu á Brigance/Peds í 2 ½ árs eða 4 ára skoðun
  • Börn sem eru heyrnarskert (þ.m.t. börn með kuðungsígræðslu)
  • Börn utan að landi þar sem viðunandi úrræði eru ekki í heimabyggð.

Talþjálfun:

  • Börn sem eru heyrnarskert (þ.m.t. börn með kuðungsígræðslu)
  • Börn sem fæðast með skarð í gómi eða vör.

Hvert geta aðrir sótt þjónustu?

Foreldrum, leikskólakennurum og öðrum, sem ekki geta sótt beint til HTÍ, er bent á að leita til þjónustumiðstöðva/skólaskrifstofa í sínu sveitarfélagi auk sjálfstætt starfandi talmeinafræðinga.

Viltu kynnast heyrnarskerðingu? Hvernig heyra heyrnarskertir?

 

Hér að neðan eru hlekkir á ýmsar hljóðskrár sem leyfa þeim sem hafa góða heyrn að kynnast því hvernig heyrnarskertir heyra tónlist, sem og fólk sem þjáist af eyrnasuði. Athyglisverðar upplýsingar sem að koma frá dönskum rannsóknaraðilum, Danish Information Center for Hearing Impairment and Deafness, Delta Akustik and Vibration:

 

Hljóðskrár:        Size:

Normal Hearing - Eðlileg heyrn  565 Kb
Heyrnarskerðing um 10 dB 566 Kb
Heyrnarskerðing um 20dB 565 Kb
Heyrnarskerðing um 30dB 565 Kb
Sensorineural heyrnarskerðing (væg) 571 Kb
Sensorineural heyrnarskerðing (meðalslæm) 580 Kb
Sensorineural heyrnarskerðing (veruleg) 580 Kb
Tinnitus (dæmi 1) 567 Kb
Tinnitus (dæmi 2) 566 Kb

 

Heyrnarskertum Svíum hefur fjölgað um 50% á síðustu 25 árum !

Á innan við 25 árum hefur heyrnarskertu fólki í Svíþjóð fjölgað verulega, segir ársskýrsla sænskra samtaka heyrnarskertra,  Hörselskadades Riksforbund, HRF (www.hrf.se). Í dag eru rúm 1,3 milljónir Svía á aldrinum 16 ára og eldri heyrnarskertir.

Skýrslan greinir frá því að á árunum 1984-1987 mældust 11.3% Svía með heyrnarskerðingu eða heyrnarvandamál. Á tímabilinu 2004-2007 hefur þetta hlutfall hækkað í 14.3% og á árabilinu 2008-2012 reis hlutfallið enn og nú mælast 17% Svía heyrnarskertir. Hlutfall fólks með einhverja heyrnarskerðingu virðist því hafa aukist um nær 50% á innan við 25 árum.sænsk

Meira en helmingur enn á vinnualdri

Ef heyrnarskerti hópurinn er skoðaður nánar kemur í ljós að 54% eru á aldrinum 16-64 ára. Það þýðir að meira en helmingur heyrnarskertra Síva eru enn á vinnualdri. Þar með er heyrnarskerðing en algengasta fötlun á vinnustöðum. Samkvæmt skýrslunni er það æ algengara að fólk á miðjum aldri upplifi heyrnartap og einn af hverjum fimm Svíum á aldrinum 45-64 ára eru heyrnarskertir.

Vandamál eldri borgara

Í hópi "yngri" eldri borgara (65-74 ára), reynast meira en einn af hverjum fjórum (28%) vera heyrnarskert. Í eldri hóp aldraðra, 75-84, eru nær 40% (39%) með heyrnarskerðingu og þegar komið er yfir 85 ára aldur er nær önnur hver manneskja (46%) með verulega heyrnarskerðingu.

Skýrsluhöfundar telja að þessa þróun megi rekja til þeirrar staðreyndar að umhverfi okkar verður sífellt háværara, hljóðvist versnar, áreiti vex en lítið tillit er tekið til heyrnarskerðingar fólks.

Fleiri karlar en konur eru heyrnarskertir

Skýrslan sýnir einnig að karlar eru líklegri til að vera heyrnarskertir en konur. Í Svíþjóð er þetta hlutfall 54 % karla á móti 46% kvenna. Helsta ástæða þessa er talin vera sú að karlar hafi yfirleitt sinnt háværari störfum og átt háværari tómstundaiðju (s.s. skotveiðar o.fl.)

Aukning heyrnarskertra í framtíðinni

Þar sem Svíar, líkt og Íslendingar, eru sífellt að eldast, bendir allt til þess að tíðni heyrnarskerðingar muni aukast frekarí nánustu framtíð. Því miður eru ekki til áreiðanlegar tíðnitölur um heyrnarskerðingu Íslendinga yfir sama tímabil en flest bendir til að þróunin hér á landi sé með líku sniði og hjá frændum okkar Svíum.

Heimildir: Myternas Marknad. Svensk hörselvård – från behov til business. Hörselskadades Riksforbund (HRF). Årsrapport 2014. www.hrf.se