Fréttir

 

12.júní s.l. var fólki bent á að fagna fjölbreytileika mannlífsins með ýmsu móti. Starfsfólk HTÍ lét ekki sitt eftir liggja og ákváðu að mæta í ósamstæðum sokkum og helst sem skrautlegustum. Eins og sést á meðfylgjandi myndum var útkoman hin líflegasta og vakti kátínu bæði samstarfsfólks og viðskiptavina.

sokkar2

 

Fjölbreytileikinn er fallegur ! Fögnum því hve ólik við erum og hræðumst það ekki!

Færsla Heyrnarhjálpar á Fésbókinni hefur vakið athygli og við viljum endilega deila þessu með landanum.
Við skorum á heyrnarskerta að leggja Heyrnarhjálp lið við söfnun upplýsinganna sem þau leita eftir.

Heyrnarhjalp Beidni

Rannsókn Stefáns mai2015

 

Stefan C Hardonk, nýdoktor við Háskóla Íslands, auglýsir eftir þátttakendum í nýrri rannsókn sem hann stendur fyrir. Hann vonast til að rannsóknin varpi ljósi á hvernig heyrnarskert og/eða heyrnarlaus börn og unglingar líta á félagslega þátttöku sína og hlutverk heyrnarskerðingarinnar í mótun sjálfsmyndar og félagsþátttöku.

 

Leitað er að einstaklingum fæddum á árabilinu 1997-2007 (bæði árin meðtalin) sem greinst hafa með heyrnarskerðingu >40dB á betra eyra.

Heyrnar-og talmeinastöð Íslands mun aðstoða Stefan og rannsóknarhópinn og senda boð til fjölskyldna þeirra barna sem eru á skrá stöðvarinnar og uppfylla skilyrði um þátttöku. Engum persónu-upplýsingum er þó komið á framfæri við rannsakendur og það er á valdi þeirra sem meðtaka boð um þátttöku að hafa sjálfir samband við aðstandendur rannsóknarinnar.

 

Við vonum að þeir sem móttaka boð um þátttöku kynni sér málið gaumgæfilega og taki upplýsta ákvörðun um samþykki eða höfnun á boðinu.

Þóra Másdóttir birtir niðurstöður rannsókna á CPLOL

cplolFlorenceMay15

 

Dagana 8. og 9.maí s.l. fór fram þing samtaka evrópskra talmeinafræðinga (CPLOL) í Flórens á Ítalíu.
Meðal þátttakenda var Þóra Másdóttir, sviðsstjóri talmeinafræðisviðs Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands. Þóra Másdóttir

Þóra var með veggspjald (poster) á þinginu, þar sem hún birti niðurstöður úr síðustu rannsóknum sínum. Posterinn má skoða hér.

 

CPLOL stendur fyrir: Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes de l’UE. Samtökin standa fyrir margvíslegu samstarfi á alþjóðavísu. Talmeinafræðingar HTÍ hafa verið duglegir að sækja sér þekkingu til samtakanna og margvísleg tengsl skapast sem leitt hafa til markverðra rannsókna og samstarfs á milli landa.
Við hvetjum Þóru til frekari dáða og þykjumst vita að nafn hennar verði áfram áberandi á þingum CPLOL.

 

Úthlutun rannsóknastyrkja úr Sjóði Odds Ólafssonar

 

Þann 30. apríl var úthlutað styrkjum úr Sjóði Odds Ólafssonar til rannsókna á sviði fötlunar og öndunarfærasjúkdóma. Sjóðurinn er nefndur eftir Oddi Ólafssyni frumkvöðli í baráttumálum sjúklinga og öryrkja, fyrsta yfirlæknis Reykjaludnar og fyrsta formanns Öryrkjabandalags Íslands.

Að þessu sinni hlutu fimm vísindamenn og hópar styrki úr sjóðnum:

Monique van Oosten lýðheilsufræðingur hlaut styrk vegna verkefnisins „Hvernig hefur öndun áhrif á einkenni og stjórnun astmasjúkdómsins?“ Björg Þórðardóttir iðjuþjálfi vegna verkefnisins „Heimilisaðstæður fatlaðra og tengsl breytinga á þeim við aukna þátttöku innan heimilis sem utan.“ Gunnar Guðmundsson læknir vegna verkefnisins „Millivefslungnabreytingar í þýði Hjartaverndar.“ Heyrnar- og talmeinastöð Íslands vegna verkefnisins „Staða og áhrif sjón- og heyrnarskerðingar fólks á öldrunarstofnunum á Íslandi – greining á færnimati samkvæmt RAI-gagnagrunni.“ Solveig Sigurðardóttir læknir hlaut styrk vegna verkefnisins „Tíðni og útbreiðsla heilalömunar (CP) meðal 5 ára barna á Íslandi.“

Rannsókn okkar, sem er samvinnuverkefni HTÍ, Fjólu og Heyrnarhjálpar, miðar að því að vinna upplýsingar úr gagnagrunni sem þegar liggur fyrir og nær yfir alla færniþætti aldraðra sem leggjast á stofnanir hérlendis. Skoðaðir verða 2 kaflar sem lúta að sjón og heyrn vistmanna á öldrunar- og hjúkrunarheimilum um land allt. Aðstandendur rannsóknarinnar reikna með að mikilvægar upplýsingar fáist um ástand sjónar og heyrnar þessa stóra hóps en fötlun af völdum sjón-og heyrnarskerðingar er oft stórlega vanmetin.

 

 

SjodurOddsOlafs
Guðríður Ólafs Ólafíudóttir stjórnarmaður í sjóði Odds Ólafssonar, Guðný Katrín Einarsdóttir fulltrúi Fjólu félags um samþætta sjón- og heyrnarskerðingu, Ellen Calmon formaður ÖBÍ, Gunnar Guðmundsson lungnalæknir, Guðmundur Löve framkvæmdastjóri SÍBS formaður stjórnar Sjóðs Odds Ólafssonar, Kristján Sverrisson forstjóri HTÍ, Björg Kofoed-Hansen og Þórður Jónsson fulltrúar Bjargar Þórðardóttur, Vífill Oddsson stjórnarmaður í sjóði Odds Ólafssonar, Sigurður Jóhannesson fulltrúi Solveigar Sigurðardóttur og Monique van Oosten.

Málhljóðapróf ÞM


Höfundur: Þóra Másdóttir, Ph.D., talmeinafræðingur
Útgáfuár: 2014

 

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands gefur út Málhljóðapróf ÞM. Prófinu er ætlað að kanna málhljóðamyndun og framburð barna á aldrinum 2 ½ - 8 ára. Að baki stöðluninni liggja gögn frá 437 börnum. Talmeinafræðingar einir geta lagt prófið fyrir.

Málhljóðapróf ÞM samanstendur af myndabók, skorblöðum, veflægri handbók og ýmsum fylgiskjölum, t.d. athugun á talfærum og skiljanleika tals í samhengi. Ennfremur skjöl sem auðvelda greiningu gagna á skorblaðinu, t.d. SHR greining („myndunarstaður, myndunarháttur og röddun“) og Ólínuleg hljóðkerfisgreining (þ.e. „Nonlinear Phonological Scan Analysis“; höfundar: B. May Bernhardt og Joseph P. Stemberger, 2014).

Í Málhljóðaprófi ÞM eru prófuð 47 stök hljóð, 46 samhljóðaklasar og 12 fjölatkvæða orð. Prófið hefur einnig að geyma svokallaða misræmisathugun en athugun á misræmi vísar til þess hvort börn myndi sama orðið eins ef það er lagt þrisvar sinnum fyrir. Sérhljóð voru ekki athuguð sérstaklega í prófinu, þ.e. orðin voru ekki valin með tilliti til þeirra. Hins vegar er öll sérhljóð íslenskunnar að finna í prófinu, bæði stutt og löng (nema stutt /ö/ og /au/).

Verð: kr. 37.546 (fullt verð) og kr. 31.914 (fyrir talmeinafræðikandídata og nemendur í talmeinafræði)

Nánari upplýsingar veitir Þóra Másdóttir (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) eða í síma 581 3855

Liljusjóðurinn

Rannsóknar- og styrktarsjóður Lilju Guðrúnar Hannesdóttur

auglýsir til umsóknar
styrki til rannsóknar vegna eyrnasuðs (tinnitus).

Tilgangur sjóðsins er að styrkja rannsóknir á eyrnasuði. Tilgangur rannsókna skal vera að afla vitneskju um ástæður eyrnasuðs (tinnitus) og meðferðar við því.

Umsóknarfrestur er til 26. apríl 2015.

Úthlutað verður úr sjóðnum 12. maí 2015 en Lilja hefði orðið 89 ára þann 24 maí.

 

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu sjóðsins http://www.liljusjodurinn.is eða hjá undirrituðum.

 

Hannes Petersen prófessor, yfirlæknir háls-, nef- og eyrnadeildar Landspítala; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ingibjörg Hinriksdóttir, yfirlæknir Heyrnar- og talmeinastöð Íslands; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Um Liljusjóðinn:
Lilja Guðrún HannesdóttirLilja Guðrún Hannesdóttir var fædd 24. maí 1926 í Hnífsdal. Hún vann mest allan starfsaldur sinn, um fjörtíu ár, á Landsspítalanum við Hringbraut á ýmsum þjónustudeildum, lengst af sem vaktmaður. Hún lést 12. október 2007 á líknardeild Landsspítalans að Landakoti.

Lilja ánafnaði meiri hluta eigna sinna til stofnunar sjóðs til rannsókna á starfssemi eyrna með sérstöku tilliti til eyrnasuðs (tinnitus), en hún hafði lengi þjáðst af því einkenni. Það var von hennar að árangur á því sviði gæti orðið öðrum sjúklingum til góðs.

 

Heyrnarskerðing er stórlega vanmetin og hunsuð segir ný skýrsla þarlendra heilbrigðisyfirvalda.

Eftir rúm 15 ár eða árið 2031 er talið að um fimmtungur bresku þjóðarinnar hafi greinst með heyrnarskerðingu. Í dag er talið að um 10 milljónir manna í Bretlandi séu með skerta heyrn eða sem svarar til 1 af hverjum 6.
bigbenYfirvöld reikna með að sú tala eigi eftir að rísa og árið 2031 verði hún komin í 14.1 milljón eða 1 af hverjum 5 íbúum landsins.

Þessar sláandi tölur koma úr skýrslu nefndar “The Commission on Hearing Loss” sem vann verkið að beiðni The International Longevity Centre-UK (Alþjóðlegu Langlífismiðstöðvarinnar í Bretlandi).

Skýrslan staðhæfir einnig að þó að 10 milljón Breta séu nú með skerta heyrn þá séu einungis 2 milljónir af þeim 6 milljónum sem gætu haft verulegt gagn af heyrnartækjum með slík tæki og einungis 30% þeirra noti þau reglulega.

Heyrnarskerðing og heyrnarleysi loks í sviðsljósinu

Nefndin telur að heyrnarskerðing hafi allt of lengi verið hunsuð sem heilbrigðisvandamál þó svo að milljónir manna búið við verulega skert lífsgæði vegna fötlunarinnar.
Skýrsla nefndarinnar segir yfirvöld þurfa að leggja mun meiri áherslu á að bregðast við vandanum. Þannig verði yfirvöld að tryggja bæði fyrirbyggjandi aðgerðir og vönduð úrræði til aðstoðar þeim sem greinast með heyrnarskerðingu.

Skýrslu nefndarinnar má nálgast hér: hér

Heimild: www.ilcuk.org.uk

Heyrnarskerðing algengari hjá kennurum en öðrum starfsstéttum.
Fáir þeirra leita þó meðferðar við vandanum.


Starfsumhverfi kennara getur verið mjög hávært og hlustunarskilyrði erfið. Kennarar eru líklegri til að fá skerta heyrn en aðrar starfsstéttir, sýnir ný amerísk rannsókn.
Rannsóknin var framkvæmd af Wakefield Research og sýnir að 15% kennara í Bandaríkjunum eru greindir með heyrnarskerðingu, borið saman við 12% af meðaltali annarra starfsstétta.
kennari

Vandinn er ennþá greinilegri þegar yngri kennarar eru skoðaðir. Hjá kennurum á aldrinum 18-44 ára var tíðni heyrnarskerðingar 26% , en einungis 17% hjá jafnöldrum í öðrum starfsstéttum.


Of fáir kennarar leita sér meðferðar


U.þ.b. helmingur þeirra sem sögðust gruna að þeir væru með skerta heyrn, viðurkenndu að þurfa að biðja viðmælendur um að endurtaka það sem sagt er. Í þriðjungi tilfella segjast þeir misskilja viðmælendur sína. Einn af hverjum fjórum segjast finna fyrir streitu eftir skamma stund þegar þeir þurfa að hlusta eða tala.
Rannsóknin sýnir að 27% kennara sem telja sig heyrnarskerta höfðu ekki leitað sér neinnar hjálpar við vandanum.
60% þátttakenda höfðu áhyggjur af heyrnarskerðingu sinni. Rannsóknin var framkvæmd af Wakefield Research fyrir EPIC Hearing Healthcare.

Gaman væri að sjá hvort að íslenskir kennarar eigi við sama vanda að glíma. Reikna má með að svo sé þó að vitundarvakning hafi orðið á síðustu árum um að draga úr hávaða og hljóðmengun í skólaumhverfinu.


Heimild: www.virtualpressoffice.com

Ekki verður kvartað undan því að starfsfólk Heyrnar-og talmeinastöðvar sé ekki trygglynt og staðfast. Þann 5.febrúar s.l. átti t.d. Herdís Guðbjartsdóttir 30 ára starfsafmæli hjá stöðinni. herdis

Herdís er þúsundþjalasmiður hjá okkur, hún stundar heyrnarmælingar af gríð og erg, tekur mót og smíðar hlustarstykki, sinnir vinnustaðamælingum og alls konar smáviðgerðum og þjónustu. Fáir eru liprari eða þolinmóðari við að mæla iðandi og ódæl börn og lunkin er hún við óþolinmóð gamalmenni. Rólegheitamanneskja sem siglir þó staðfastlega áfram til hagsbóta fyrir stöðina og skjólstæðinga hennar.


Við óskum Herdísi hjartanlega til hamingju með áfangann og þökkum fyrir hennar mikla starf og framlag í öll þessi ár. Jafnframt væntum við áframhaldandi framlags næstu 30 árin !