Fréttir

Þú getur tapað allt að 90% af taugavirkni í kuðungi innra eyrans með of mikilli notkun á eyrnatappa-heyrnartólum skv nýlegri rannsókn

earbudphones

Heyrnartól í eyra (Ear bud headphones) geta, jafnvel við lágan hljóðstyrk, valdið varanlegum skaða á heyrn þinni.

Rannsóknarteymi við Harvard Medical Schoo í Bandaríkjunum (Eaton Peabody Laboratory) hafa komist að því að allt að 90% af taugafrumum í kuðungi innra eyrans geta orðið fyrir skaða án þess að tapa hæfileika til að nema hjóð í kyrrlátu umhverfi. En um leið og umhverfishávaði myndast þá hrapar heyrnin verulega. Hárfrumur í innra eyra geta þannig verið til staðar en heyrnin er sködduð vegna þess að taugaendar eru skemmdir og gegna ekki hlutverki sínu.

Konur eru tvöfalt líklegri en karlar til að segja öðrum frá vandamálum tengdum heyrnarskerðingu og hvernig heyrnartap hefur áhrif á samskiptafærni þeirra.
Þetta leiddi nýleg bandarísk rannsókn í ljós.

stinga hofdi i sandinn

Heyrnarmælingar staðfesta vanmat á eigin heyrnarskerðingu

sjalfsmat1

Nýleg rannsókn frá Kanada kannaði fylgni á milli heyrnarmælinga annars veg

ar og sjálfsmats viðkomandi þ.e. hvort og þá að hvað miklu leyti einstaklingurinn taldi sig heyrnaskerta(n) á öðru eða báðum eyrum.

Þátttakendur voru fyrst spurðir um heyrnarkerðingu sína og beðnir að meta hana

 vandlega. Síðan voru þátttakendur heyrnarmældir við bestu aðstæður og niðurstöður bornar saman.

Fólk á öllum aldri (20-79 ára) tóku þátt.

En AF HVERJU er fólk ennþá að skammast sín fyrir að þurfa heyrnartæki? 

Kannist þið við marga sem skammast sín fyrir að nota gleraugu?

Heyrnartæki sífellt algengari og viðurkenndari sem hjálpartæki.  heyrnartaekjanotandi

Rannsóknir sýna að stöðugt færri Evrópubúar eru feimnir við að nota eða viðurkenna að þeir noti heyrnartæki. 
EuroTrak könnun, sem framkvæmd var um gervalla Evrópu árin 2009, 2012 og 2015, sýnir að þeim heyrnarskertra einstaklinga fækkar jafnt og þétt sem segjast skammast sín fyrir að nota heyrnartæki.

hearing dog1

Hundar eru til margra hluta nytsamlegir auk þess sem þeir eru með bestu félögum sem hægt er að hugsa sér.

Heyrnarskertir og heyrnarlausir einstaklingar geta auðveldlega nýtt sér slíka förunauta og víða erlendis eru hundar sérstaklega þjálfaðir til að aðstoða heyrnarlausa. Á Englandi eru nú tæplega 1000 slíkir hundar í notkun.

Á hlekknum hér:  http://www.hearingdogs.org.uk/helping-deaf-people/ má fræðast um nokkra slíka, sérþjálfaða hunda, sem létta eigendum sínum lífið.

Þeir læra að þekkja hljóð og aðstæður og bregðast þá við s.s. að vekja eigandann þegar vekjaraklukka hringir, láta vita ef dyrabjalla hringir eða þegar sýður í potti og svo mætti lengi telja.

Gaman væri að heyra sögur af íslenskum, heyrnarskertum hundaeigendum sem geta nýtt hundinn sem "heyrandi hund".

Í tilefni af Degi íslenskrar tungu, sem haldinn er hátíðlegur þann 16.nóvember ár hvert, ákváðu talmeinafræðingar HTÍ að stofna til lestrarátaks meðal foreldra barna sem sækja þjónustu til HTÍ. Nýtt lestrarhorn fyrir börn var vígt á biðstofu stöðvarinnar á Degi íslenskrar tungu og fyrsti viðskiptavinurinn var hún Klara sem sést á meðfylgjandi myndum. Þessi 3ja ára stelpa er þegar farin að þekkja stafina og áhugasöm um bækur og lestur.

Foreldrar hvattir til að lesa fyrir börn sín

Því miður sjáum við of marga foreldra niðursokkna í farsíma og spjaldtölvur sínar á meðan börnin leika sér eða bíða eftir að fanga athygli foreldranna. Hrafnhildur Halldórsdóttir, talmeinafræðingur hjá HTÍ, kynnti foreldrum nokkrar einfaldar leiðbeiningar um hvernig foreldrar geta lesið fyrir börn og með ungum börnum sínum.
klara1

Þær leiðbeiningar má sjá hér:

Greinarhöfundur á margar góðar minningar frá lestri fyrir börnin, sögur fyrir svefninn og síðar að láta börnin lesa fyrir pabba og mömmu. Lestur stuðlar að málþroska barna og lesfærni og góður lessskilningur er nauðsynlegur undirbúningur náms þegar börnin komast á skólaaldur.


Pabbar og mömmur, afar og ömmur, takið ykkur tíma með börnum og LESIÐ ! Þið fáið það margfalt til baka !

Hybrid kuðungs-ígræðslutæki gagnast fólki með alvarlegt hátíðnitap

Kuðungsígræðslutæki hafa um árabil verið grædd í fólk sem misst hefur heyrnina alveg. Nú er verið að prófa ný „Hybrid“ ígræðslutæki sem sameina virkni venjulegra heyrnartækja og ígræddra tækja. Þessi nýja tækni er hugsuð fyrir fólk með alvarlegt heyrnartap á hátíðnisviði en sem hafa enn heyrn á lægri tíðnissviðum. Nýleg rannsókn vísindamanna við New York University Langone Medical Center sýnir góðan árangur.

Hybrid Cochlear Implants

Nýju Hybrid ígræðslutækin eru aðeins notuð á annað eyrað og gera kleift að vernda þær heyrnarleyfar sem viðkomandi sjúklingur er með, einkum á lægri tíðnissviðum. Rafskautin sem þrædd eru í kuðung innra eyrans eru mun styttri en við venjulegar kuðungsígræðslur og ná styttra inn í kuðunginn. Rafskautin örva þannig aðeins hárfrumur á því svæði kuðungs sem ræður heyrn á hárri tíðni.
Síðan má einnig nota tækið sem venjulegt heyrnartæki sem sendir önnur hljóð um hlustina til eyrans. Eyrað nemur þá hljóð á lægra tíðnissviði á eðlilegan máta sem fyrr.

Fyrstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna góðan árangur slíks búnaðar einkum hjá fólki með alvarlega skerðingu heyrnar á hátíðnisviði.

Rannsóknin, sem birtist í tímaritinu The Laryngoscope, rannsakaði 50 sjálfboðaliða á aldrinum 23-86 ára (meðalaldur: 64) sem komu frá 10 mismunandi heyrnarstöðvum í Bandaríkjunum. Þessi nýja tækni var grædd í annað eyra þátttakenda. Sjúklingarnir voru með alvarlega hátíðni-heyrnarskerðingu sem ekki er hægt að meðhöndla með venjulegum heyrnartækjum. Slík heyrnarskerðing gerir talgreiningu fólks afar erfiða. Sjúklingarnir höfðu hins vegar nægilega mikla heyrn á lægri tíðnissviðum svo að venjuleg kuðungsígræðsla var ekki álitinn raunhæfur kostur. Slík ígræðsla sviptir ígræðsluþega þeirri náttúrulegu heyrn sem þeir hafa. Því er þessi nýja tækni til komin.

Heyrn þátttakenda var mæld reglulega yfir nokkurra mánaða tímabil. 45 af 50 þátttakendum sýndu verulegar framfarir í heyrn og talskilningi. Enginn þátttakenda sýndi versnun í þessum mæliþáttum.

Hátíðnitap á heyrn er mjög algeng tegund heyrnartaps og veldur fólki oft verulegum vandræðum í að greina og skilja talað mál. Eins og gefur að skilja getur það hamlað fólki stórkostlega við leik og störf. Þessi nýja hybrid tækni gæti hjálpað í alvarlegri tilfellum.

Heimild: The ASHA Leader, November 2015, Vol. 20, 12. doi:10.1044/leader.RIB2.20112015.12

Okkur hefur borist nýr og góður liðsauki í afgreiðslu okkar í höfuðstöðvunum í Reykjavík.

Hallfríður Karlsdóttir hefur gengið til liðs við Kolbrúnu og tekur á móti skjólstæðingum okkar af stakri þjónustulund.

Við bjóðum Hallfríði velkomna til starfa og hún hlakkar til að hitta alla okkar reglulegu viðskiptavini sem og nýja !

hallfridur

Föst niðurgreiðsla hækkar í 50 þúsund krónur á hvert tæki!

Þann 29.október s.l. gekk í gildi ný reglugerð um greiðsluþáttöku ríkisins í kostnaði við heyrnartækjakaup. Föst niðurgreiðsla hafði staðið í stað allt frá árinu 2006 og nam 30.800,- krónum á hvert heyrnartæki. Hver notandi á rétt á að njóta niðurgreiðslu á 4 ára fresti.

Nú  hefur Kristján Þór Júlíusson brugðist við óskum HTÍ og samtaka aldraðra og heyrnarskertra og hækkað greiðsluþátttökuna verulega eða upp í 50 þúsund krónur á hvert eyra. Þetta eru mjög góðar fréttir fyrir heyrnarskerta á Íslandi og einkum eldri borgara sem hafa margir hverjir kvartað undan kostnaði við að eignast ný heyrnartæki.

 

Heyrnartæki á viðráðanlegu verði

Ný heyrnartæki eru á mjög mismunandi verði og ræðst verð af því hversu fullkomin og flókin tæknibúnaður þeirra er. Segja má að allir framleiðendur framleiði 3-4 gæðaflokka tækja og verð skiptast þá einnig í 3-4 verðflokka. Sumum duga einföld og ódýr tæki en aðrir þurfa oft flóknari og dýrari lausnir.

Mikilvægt er að skoða vel það úrval sem býðst á markaðnum og láta sérfræðinga kynna sér tæki vel og þá kosti sem þau bjóða, auk hjálparbúnaðar sem býðst.

Heyrnar-og talmeinastöð Íslands býður tæki frá 3 af fremstu heyrnartækjaframleiðendum heims: Widex, Phonak og Siemens. Hágæðatæki og ávallt í fremstu röð er kemur að nýjungum og gæðum.

Verð tækja hjá HTÍ eru á breiðu verðbili en eftir hækkun greiðsluþátttöku er hægt að segja að kostnaður kaupenda geti verið á bilinu 30-150 þúsund krónur fyrir hvert heyrnartæki.

 

Við bjóðum fólk velkomið að koma og fá upplýsingar um úrval tækja, kosti og verð.

 

Sjá nánar frétt Velferðarráðuneytis um nýja reglugerð um greiðsluþátttöku í heyrnartækjum: http://www.velferdarraduneyti.is/frettir-vel/nr/35299

Vegna áætlaðs verkfalls SFR má reikna með röskun á starfsemi HTÍ sem hér segir:

Opinn tími (08:15-09:00) fellur niður fimmtudaginn 15.október n.k.

Almenn afgreiðsla og símsvörun verður í lágmarki verkfallsdagana. Hægt er að koma skilaboðum til stofnunarinnar í gegnum tölvupóst This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Einhver röskun verður á annarri faglegri þjónustu. Viðskiptavinum er bent á að fylgjast með fréttum og hafa samband við HTÍ til að kanna hvort að tímar falli niður.