Fréttir

7% ungra Norðmanna sem ganga í herinn þjást af heyrnarskerðingu

Skýrsla gefin út á vegum norska hersins bendir til þess að fjöldi nýliða í hernum með heyrnarskerðingu hafi hækkað úr 1% árið 2008 í 7% árið 2012.

Orsakir eru óljósar

Ástæðan fyrir þessum skyndilega vexti í fjölda tilvika er enn óljós að sögn lækna sem framkvæmdu rannsóknina á árunum 2008 til 2012.

„Á meðan á rannsókn stóð gátum við séð að blóðþrýstingur og líkamsþyngdarstuðull (BMI) nýliða lækkuðu sem gefur til kynna að þeir séu í betra formi en þeir voru áður. Hins vegar höfum við tekið eftir ótrúlegum breytingum á heyrn hermanna," útskýrði Einar Kristian Borud, ráðgjafi heilbrigðisdeildar hersins (FSAN).

Háværir tónlistarspilarar gætu verið hluti af skýringunni

Notkun MP3 spilara og farsíma gæti verið meðal ástæðna fyrir auknum fjölda tilvika heyrnarskerðingar, samkvæmt Anders Hegre, forstjóra samtaka heyrnarskertra í Noregi (HLF).
„Í dag sjáum við hversu margir það eru sem ganga stöðugt um með tónlist í eyrunum, annað hvort frá farsíma eða MP3 tækjum. Þetta getur skaðað heyrn ef ekki er farið varlega," heldur Hegre áfram.
600.000 Norðmenn þjást af heyrnarskerðingu. 25.000 af þeim eru á aldrinum 20 til 34 ára.

Sjá meira : http://www.hlf.no

Í greinargerð um „Heilsufar og heilbrigðisþjónustu aldraðra á Íslandi, nú og í framtíð," sem unnin var fyrir stýrihóp heilbrigðisráðuneytisins 2001 um stefnu í málefnum aldraðra næstu 15 árin var eftirfarandi texta að finna um vandamálið heyrnarskerðingu:

„Heyrnarskerðing hefur áhrif á 30% fólks á aldrinum 65-70 ára og yfir 40% þeirra sem eru 75 ára og eldri. Heyrnartap skerðir mjög samskiptafærni og þar með lífsgæði.“

Svo mörg voru þau orð. Nákvæmlega svo mörg orð. Og þetta var greinargerð upp á 17 blaðsíður!
Þarna kemur vissulega fram að Heyrnarskerðing aldraðra er stórt vandamál en hitt er sláandi, að varla sé hægt að finna alvöru stefnumörkun um hvernig íslensk heilbrigðisyfirvöld ætla sér að taka á þessum vanda sem vex stöðugt með síhækkandi aldri Íslendinga og hækkuðu hlutfalli eldri borgara.
Heyrnar- og talmeinastöð mun reyna að vekja athygli á þessum málaflokki á næstu misserum og auglýsir eftir öllum þeim sem leggja vilja okkur lið.

Tengsl eru á milli ómeðhöndlaðrar heyrnarskerðingar og lakari líkamlegrar og andlegrar heilsu hjá öldruðum, sýnir nýleg rannsókn.

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar sem gerð var á Johns Hopkins sjúkrahúsinu í Bandaríkjunum eru aldraðir, með ómeðhöndlaða heyrnarskerðingu, líklegri til að krefjast innlagnar á sjúkrahús og þjást oft af óvirkni og þunglyndi. Rannsóknin sýndi fram á tengsl milli heyrnartaps og verri líkamlegrar og andlegrar heilsu hjá öldruðum.

Félagsleg einangrun

Í rannsókninni kom í ljós að aldraðir með ómeðhöndlaða heyrnarskerðingu eru 32% líklegri til að hafa verið lagðir inn á sjúkrahús, 36% líklegri til að kljást við önnur veikindi eða meiðsl og 57% líklegri til að þjást af mikilli streitu, þunglyndi og öðrum skapbrestum, samanborið við jafnaldra þeirra með eðlilega heyrn.
Sérfræðingar, meðal annars við Johns Hopkins sjúkrahúsið, hafa á undanförnum árum lagt fram tilgátu um að tengsl séu á milli þess hvernig líkamlegri og andlegri heilsu hraki hjá öldruðum með heyrnartap og félagslegrar einangrunar sem oft komi í ljós eftir því hversu lengi heyrnartap fái að versna ómeðhöndlað. Áhrif félagslegrar einangrunar geti síðan leitt til tíðari sjúkdóma og að lokum innlagnar á sjúkrahús.

 „Heyrnartap getur haft djúpstæð og slæm áhrif á líkamlega og andlega líðan aldraðra og jafnvel íþyngt heilbrigðiskerfinu verulega," sagði Frank Lin, MD., Ph.D., einn forvígismanna rannsóknarinnar og sérfræðingur í heyrnarfræði og sóttvörnum hjá Johns Hopkins sjúkrahúsinu.  „Niðurstöður okkar ættu að undirstrika hvers vegna heyrnarskerðing á ekki að teljast ómerkilegur hluti öldrunar heldur afar mikilvægt málefni fyrir lýðheilsu."

„Þeir sem ákvarða stefnu stjórnvalda í heilbrigðismálum þurfa virkilega að íhuga heyrnarskerðingu og heilsutengd áhrif hennar á breiðari grundvelli þegar ákvarðanir eru teknar, sérstaklega fyrir eldra fólk," sagði Dane Genther, MD, sem leiddi rannsóknarteymið.

Notkun heyrnartækja gæti hjálpað

Vísindamenn við Johns Hopkins eru nú að skoða hvort meðhöndlun heyrnartaps með heyrnartækjum eða öðrum hjálpartækjum geti í raun dregið úr hættu, t.d. á vitglöpum.

Heimild : www.union-bulletin.com og http://www.stlamerican.com

Starfsfólk Heyrnar- og talmeinastöðvarinnar klæddist að sjálfsögðu bleiku á Bleika deginum 11. október í þeim tilgangi að vekja athygli á baráttunni gegn krabbameini hjá konum.

Ekki áttu allir starfsmenn eitthvað bleikt til að fara í en með því að beita öllum tiltækum ráðum og gefa hugmyndafluginu lausan tauminn vakti útkoman mikla kátínu, bæði meðal starfsmanna og þeirra sem heimsóttu okkur þann daginn.

 

bleiki2013

 


EH heimsókn þjónustustofnanir sept 2013-minni

Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, hefur falið verkefnisstjórn að meta mögulegan ávinning af sameiningu þriggja stofnana sem sinna sérhæfðri þjónustu við fatlað fólk. Þetta eru Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga og Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins.

 

Lesa frétt hjá Velferðaráðuneytinu.

Heyrnar-og talmeinastöð gefur út nýtt efni.

Talmeinafræðingarnir Þóra Másdóttir og Hrafnhildur Halldórsdóttir hafa tekið saman orðalista sem inniheldur orð sem raðað er eftir málhljóðum. Um er að ræða 130 blaðsíðna hefti sem gagnast til dæmis í vinnu með börnum í leik- og grunnskóla hvort heldur sem unnið er með framburð, málþroska og/eða orðaforða. Orðalistarnir nýtast einnig í vinnu með fullorðnum einstaklingum sem þurfa að æfa framburð hljóða og orða.

Hljóðabelgur skiptist í sjö kafla; Stök málhljóð í framstöðu, innstöðu og bakstöðu. Samhljóðaklasa, bæði framstöðu-og innstöðuklasa. Lágmarkspör, sérhljóð, orð röðuð eftir orðalengd og að lokum nokkrar hljóðaþrautir.

Heimilt er að ljósrita listana.

Verðið er 4.500 krónur og hægt er að nálgast eintak á HTÍ

LubbiFinnurMalbein-175x249Föstudaginn 29. apríl fékk Lubbi finnur málbein viðurkenningu Upplýsingar, félags bókasafns- og upplýsingafræða, sem 'Besta íslenska fræðibókin fyrir börn árið 2010' en bókin um Lubba er hugsuð til málörvunar og hljóðanáms fyrir börn á aldrinum tveggja til sjö ára.
Höfundar bókarinnar, Þóra Másdóttir og Eyrún Ísfold Gísladóttir, eru báðar talmeinafræðingar sem hafa áralanga reynslu af talþjálfun barna en Þóra starfar einmitt um þessar mundir hér hjá Heyrnar- og talmeinastöð Íslands.
Bókin kom út hjá Máli og menningu/Forlaginu haustið 2009.
 
 

Fræðslufundir um hvernig hægt er að sætta sig við og lifa góðu lífi þrátt fyrir heyrnarskerðingu


Kristbjörg Gunnarsdóttir, heyrnarfræðingur á Heyrnar- og talmeinastöð Íslands býður til fræðslufunda og spjalls um heyrn, heyrnarskerðingu, heyrnartæki og önnur hjálpartæki fyrir heyrnarskerta.

Á hverjum fundi er reynt að svara eftirfarandi spurningum:

  • Hvernig heyrum við?
  • Hvað gerist þegar við missum heyrnina?
  • Hvaða áhrif hefur heyrnartapið á daglegt líf?
  • Hvað geta ættingjar og vinir gert?
  • Hvernig geta heyrnartæki hjálpað?

Fræðslan er ætluð þeim sem:

  • eru heyrnarskertir og langar að fræðast meir
  • eru farnir að tapa heyrn og byrjaðir að huga að heyrnar- og/eða hjálpartækjum
  • eiga aðstandanda eða vin sem er heyrnarskertur

Fræðslufundirnir eru haldnir annan hvern þriðjudag kl. 13.30 á þriðju hæð í Valhöll, Háaleitisbraut 1, og lýkur um kl. 15:00.


Athugið! Fræðslufundirnir eru ókeypis


Þú getur skráð þig í afgreiðslu Heyrnar- og talmeinastöðvarinnar, í síma 581 3855 eða á netfanginuThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kristján Sverrisson nýr forstjóri Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands

Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra skipaði þann 5. júlí s.l. Kristján Sverrisson forstjóra Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands að undangengnu mati hæfnisnefndar. 


Kristján stundaði nám í viðskiptafræði og síðar íslensku við Háskóla Íslands, einnig stundaði hann nám í rússnesku og kennslu og uppeldisfræðum. Kristján hefur starfað í lyfjaiðnaðinum, bæði hérlendis og erlendis, meðal annars sem framkvæmdastjóri Glaxo Wellcome ehf. á Íslandi 1997-1999, í Finnlandi 1999-2001, markaðsstjóri hjá GlaxoSmithKline í Svíþjóð 2001-2002 og forstjóri Balkanpharma í Búlgaríu 2002-2004. Á árunum 2003 – 2005 var Kristján yfirmaður sölu og markaðsmála hjá Actavis og sá m.a. um þróun og innleiðingu alþjóðlegrar markaðsstefnu fyrirtækisins. Frá 2006-2012 rak Kristján eigið fyrirtæki (Aspirata OOD), við öryggisþjónustu og ráðgjafastörf og sem framkvæmdastjóri B.G. Global Services Ltd. sem sinnir alhliða Internetþjónustu við lyfjabúðir.


Kristján er kvæntur Ernu Svölu Ragnarsdóttur og eiga þau 3 börn en að auki á Kristján eina dóttur af fyrra sambandi. Kristján er Vesturbæingur og KR-ingur í húð og hár, hvort sem fólk telur það nú kost eða löst.


En gefum Kristjáni orðið:

„Ég er mjög ánægður með að vera kominn til starfa hjá Heyrnar- og talmeinastöð Íslands. Hér fer fram geysi umfangsmikið og merkilegt starf sem þjónar þúsundum Íslendinga. Heyrnarskerðing, heyrnarleysi og talmein eru stærra vandamál en margan grunar. Sívaxandi fjöldi Íslendinga þarf á heyrnartækjum að halda til að geta tekið fullan þátt í daglegu lífi og störfum. Aldurssamsetning þjóðarinnar á aðeins eftir að auka þessa þörf hröðum skrefum. Kuðungsígræðslur seinni ára eru hrein bylting og kraftaverki líkastar að mínu mati.

Ég tel enn mikið starf óunnið í sambandi við fræðslu og meðferð og ég er spenntur fyrir því að fá að leggja mitt lóð á vogarskálarnar hvað það varðar. Hér á Heyrnar- og talmeinastöðinni starfar einstaklega kraftmikið og jákvætt fólk sem hefur mikinn metnað til að bæta þjónustu við viðskiptavini. Samstarf við Landspítala og Háskóla Íslands er með miklum ágætum og vonandi getum við aukið enn við rannsóknir, fræðslu og þjónustu. Þá geri ég mér vonir um nánara samstarf við öll þau félagasamtök og einstaklinga sem vinna að málefnum þeim sem HTÍ sinnir“, segir Kristján að lokum. 

Við bjóðum hann velkominn til starfa.

 

Vekjum athygli á áhugaverðri grein eftir Teit Guðmundsson lækni um heyrnartap. Greinin birtist í Fréttablaðinu þann 27.ágúst síðastliðinn.

Hlekkur á greinina Heyrnartap 

Hér fyrir neðan er hlekkur (link) á umræðu Teits og útvarpsmanna á Bylgjunni um efni greinarinnar:

Umræða á Bylgunni