Stækka letur

1. Málþroskaröskun
2. Framburðarröskun
3. Stam
4. Raddveilur
5. Málröskun vegna heyrnarskerðingar
6. Slök hljóðkerfisvitund
7. Erfiðleikar með tal vegna skarðs í gómi/vör
8. Erfiðleikar með tal og kyngingu vegna tunguþrýstings
9. Málstol (og verkstol)
10. Þvoglumæli fullorðinna (í kjölfar heilablóðfalls eða sjúkdóma)
11. Máltruflanir vegna taugasjúkdóma (Parkinsonssveiki, MS, MG, MND o.s.frv.) eða slysa (höfuðskaði)
12. Kyngingartregða
13. Málröskun vegna skertra boðskipta (t.d. einhverfir)