Stækka letur
talmfr samn hi hti Jan2017
 
 
Heyrnar- og talmeinastöð Íslands og Háskóli Íslands hafa gert nýjan samstarfssamning sem miðar að því að efla samstarf stofnananna enn frekar í kennslu og rannsóknum.
Jón Atli Benediktsson, rektor Háskóla Íslands, og Kristján Sverrisson, forstjóri Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands, undirrituðu samninginn á dögunum.
 
Samkvæmt hinum nýja samningi, sem tekur við af eldri samningi frá árinu 2011, er markmiðið að samnýta sem best sérþekkingu, kunnáttu, efnivið og aðstöðu beggja aðila meðal annars með það fyrir augum að styrkja nýliðun fagfólks á sviði heyrnar- og talmeinafræða. Einnig er ætlunin með að stuðla að auknum rannsóknum  í þeim faggreinum sem tengjast greiningu, ráðgjöf og úrræðum tengdum heyrnar- og talmeinum.
Samningurinn rammar framlag HTÍ varðandi kennsluframlag við Talmeinafræðiskor HÍ og starfsþjálfun nemenda, bæði á meðan á námi stendur sem og starfsþjálfun kanditat til starfsréttinda.
 
Sérþekkingu á þessu sviði er bæði að finna á Félagsvísinda-, Heilbrigðisvísinda- og Hugvísindasviði Háskóla Íslands en skólinn býður m.a. upp á nám í talmeinafræði og táknmálsfræði og táknmálstúlkun. Heyrnar- og talmeinastöðin sér hins vegar um heyrnarmælingar, greiningu og meðferð á heyrnar- og talmeinum og hefur jafnframt yfirsýn yfir fjölda þeir sem eru heyrnarskertir og heyrarlausir eða glíma við annars konar heyrnar- eða talmein.
 
Samkvæmt samningnum  geta einstakar deildir og kennarar við Háskólann leitað til starfsmanna Heyrnar- og talmeinastöðvarinnar um að leiðbeina talmeinafræðinemendum í starfsnámi  og þá munu stofnanirnar vinna saman að því að skapa aðstöðu eftir föngum fyrir rannsóknatengt nám.  Enn fremur munu starfsmenn Heyrnar- og talmeinastöðvarinnar geta sótt sér endurmenntun í námskeiðum innan deilda Háskóla Íslands.
 
Heyrnar- og talmeinastöð Íslands væntir mikils af samstarfinu í framtíðinni sem hingað til og við erum stolt af því að geta lagt lóð á vogarskálar þegar kemur að fjölgun talmeinafræðinga á Íslandi, en mikil þörf er fyrir hendi um land allt.