Stækka letur

1. Málþroskaröskun
2. Framburðarröskun
3. Stam
4. Raddveilur
5. Málröskun vegna heyrnarskerðingar
6. Slök hljóðkerfisvitund
7. Erfiðleikar með tal vegna skarðs í gómi/vör
8. Erfiðleikar með tal og kyngingu vegna tunguþrýstings
9. Málstol (og verkstol)
10. Þvoglumæli fullorðinna (í kjölfar heilablóðfalls eða sjúkdóma)
11. Máltruflanir vegna taugasjúkdóma (Parkinsonssveiki, MS, MG, MND o.s.frv.) eða slysa (höfuðskaði)
12. Kyngingartregða
13. Málröskun vegna skertra boðskipta (t.d. einhverfir)

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands  - Háaleitisbraut 1 105 Reykjavík

Sími: 581 3855 - Bréfasími: 568 0055 - Netfang: hti@hti.is

Heyrnar- og talmeinastöðin veitir þjónustu á landsvísu og leitast starfsmenn stöðvarinnar við að þjóna öllum þeim sem eru heyrnarskertir, heyrnarlausir eða með talmein eins vel og kostur er.